Polska, Krotoszyn

Krotoszyn

Zamek w Krotoszynie

 

W roku 1415 Wierzbięta Krotoski, herbu Łodzia, lokował miasto Krotoszyn na prawie magdeburskim w sąsiedztwie dotychczasowej wsi, którą zaczęto nazywać Starym Krotoszynem. W XVI wieku miasto przeszło w ręce Niewieskich. W latach 1570-1685 Krotoszyn był w posiadaniu rodziny Rozdrażewskich herbu Doliwa, należącej do najbogatszych w Wielkopolsce. W czasie „potopu” miasto zostało spalone przez wojska szwedzkie. Dawną świetność odzyskało dopiero pod koniec XVII wieku. W roku 1692 właścicielem miasta został Franciszek Zygmunt Gałecki herbu Junosza. Nowy właściciel około roku 1700  wzniósł na terenie miasta barokową rezydencję. W roku 1725 budowlę strawił pożar. Na początku XIX wieku pałac został przebudowany i otoczony parkiem krajobrazowym. Otrzymał wtedy późno klasycystyczną fasadę i w takiej formie zachował się do naszych czasów.

Istnieją hipotezy, że wraz miastem powstał murowany zamek rycerski będący siedzibą Krotoskich. Brak jednak jednoznacznych dowodów gdzie się on znajdował. Brane są pod uwagę dwie lokalizacje. Pierwsza to leżące poza miastem grodziska. Druga wydająca się bardziej prawdopodobna to teren, na który znajduje się zachowany pałac Gałeckich. Być może kryje on w swych murach jakieś pozostałości średniowiecznego zamku.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku