Polska, Krapkowice

Krapkowice

Zamek w Krapkowicach

 

Pierwsza wzmianka o Krapkowicach pochodzi z roku 1294. Zachowany dokument nazywa Krapkowice miastem a jego mieszkańców mieszczanami. Mimo że sam akt nadania nie zachował się uważa się że prawa miejskie nadał książę opolski Władysław. Trudno powiedzieć kiedy powstał średniowieczny zamek ale istniał przed powstaniem miasta. Opowieści że jego budowniczymi byli templariusze należy traktować raczej lako legendę. Nic nie wiadomo na temat wyglądu zamku. Wiadomo tylko że posiadał własne mury nie powiązane z murami miasta. Ponieważ Krapkowice były własnością książęcą być może zamek był siedzibą jego włodarza.

W roku 1532 po śmierci Jana ostatniego Piasta z linii raciborsko-opolskiej Krapkowice stają się własnością cesarza Ferdynanda Habsburga. Od tego momentu miasto często zmienia właściciela. W jego posiadaniu byli między innymi książę Jerzy Hohenzollern oraz królowa węgierska Izabela. W roku 1557 cesarz za sumę 6,5 tysiąca talarów oddał w zastaw miasto Joachimowi Buchcickiemu z Otmętu. Kolejny cesarz Rudolf pozbył się ostatecznie Krapkowic sprzedając je w roku 1582 Hansowi von Redern. Od tego momentu zyskał na znaczeniu zamek stając się główną siedzibą właścicieli miasta. Około roku 1678 Redernowie na miejscu średniowiecznej budowli wznieśli nową późnorenesansową okazałą rezydencję zbudowaną na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Wjazd prowadził przez sień w jednym ze skrzydeł. Zamek posiadał wysoki parter i dwa piętra. Dziedziniec otaczały arkadowe krużganki. Obok zamku zbudowano oranżerię z oszklonymi ścianami połączoną z cieplarnią ogrodem i parkiem. Za panowania hrabiów Rederów zamek przeżywał okres swej największej świetności. 16 czerwca 1722 miasto i zamek zostają zniszczone przez potężny pożar. Podczas odbudowy zamek obniżono o jedno piętro.

W roku 1759 umiera ostatni męski potomek rodu von Redern hrabia Henryk Adolf. Wdowa po nim Renata sprzedaje w roku 1765 cały majątek hrabiemu Karolowi Wilhelmowi von Haugwitz. Ponieważ jednak na rodową siedzibę nowi właściciele wybrali pobliski Rogów Opolski krapkowicki zamek zaczyna podupadać. W 1806 zamek zamieniono na szpital polowy dla oblegających Koźle Francuzów. Później przez jakiś czas w komnatach zamkowych czynna była manufaktura sukiennicza i stały w nich warsztaty tkackie. W latach 1834-1845 w części pomieszczeń funkcjonowała szkoła.

W czasie II wojny światowej zamek został poważnie zniszczony. Odbudowany w roku 1947 został zaadaptowany na potrzeby szkoły która funkcjonuje w nim do dzisiaj. Po licznych remontach zamek stracił swój stylowy wygląd. Na piętrze zamurowano arkady, wstawiono okna, krużganki zamieniono w korytarze. Na dziedzińcu zachowała się głęboka zabytkowa studnia powstała najprawdopodobniej jeszcze w okresie średniowiecza.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku