Polska, Krąg

Krąg

Pierwsza wzmianka o zamku w Krągu pochodzi z roku 1495. Wydaje się jednak, że zamek powstał już w początkach XV wieku i początkowo należał do książąt pomorskich. W roku 1475 warownię w Krągu książę Bogusław X podarował swemu rycerzowi Adamowi von Podewils. Była to nagroda za uratowanie życia podczas walk z mieszczanami koszalińskimi. Według przekazu, dzielny rycerz zasłonił własnym ciałem księcia przed ciosem halabardą jednego z koszalińskich mieszczan. Pierwszy gotycki zamek został wzniesiony pomiędzy jeziorami Krąg i Nidno na wysoczyźnie moreny czołowej. Dzięki badaniom archeologicznym wiadomo, że początkowo była to murowana budowla o wymiarach 11,6×14,6 mająca formę wieży obronno-mieszkalnej. Trudno powiedzieć, czy istniały umocnienia zewnętrzne, na pewno wieża otoczona była nawodnioną fosą.

Około roku 1580 Felix von Podewils dokonuje przebudowy zamku. Gotycki budynek zostaje rozebrany do fundamentu, a na jego miejscu powstaje większy trzykondygnacyjny w stylu renesansowym. Nowy zamek ma plan prostokąta o wymiarach 14,6×24,7m i cztery cylindryczne baszty w narożach. Posiada duże prostokątne okna i przestronne wnętrza. Pomieszczenia parteru przykryto sklepieniami kolebkowymi z lunetami, komnaty na piętrach drewnianymi stropami. Wzorem książęcej siedziby w Szczecinie ozdobiony zostaje attyką. Po zakończeniu prac, zamek z obronnej siedziby przekształcony zostaje w renesansową rezydencję.

W drugiej połowie XVII wieku wykorzystując mur attyki, zamek zostaje podwyższony o jedną kondygnację. Do elewacji północnej dobudowany zostaje ryzalit wysunięty w stronę jeziora. Elewacje boczne zostają zwieńczone podwójnymi szczytami. Zmianie ulega układ dachów na podwójnie dwuspadowy. Od południa, przy wjeździe na zamkowy dziedziniec wzniesiono barokowy kościół. Służy on jako miejsce pochówku kolejnych pokoleń Podewilsów.

W roku 1860 zamek w Krągu zostaje sprzedany Hugonowi von Loen za sumę 81,5 tys. talarów. Jednak już po 20 latach przechodzi na własność Karla Wilhelma von Riepenhausena. Nowy właściciel w roku 1890 od zachodu dobudowuje boczne, trójkondygnacyjne skrzydło w stylu neorenesansowym. Odnowiona zostaje także elewacja północna i ryzalit od strony jeziora. Po bezpotomnej śmierci Karla Wilhelma von Riepenhausena, w roku 1944 zamek stoi niezamieszkały. W czasie działań wojennych w roku 1945 zostaje zniszczony i zdewastowany, a całe cenne wyposażenie rozgrabione. Po zakończeniu wojny umieszczono w nim siedzibę nadleśnictwa, a następnie szkołę, która funkcjonowała do 1956 r. Niestety pozbawiony opieki obiekt szybko popadał w ruinę i były podobno nawet plany przeznaczenia go do rozbiórki. Jednak protesty konserwatora zabytków oraz okolicznych mieszkańców spowodowały, że zamek w Krągu i przyzamkowy kościół wpisane zostały do Rejestru Ochrony Zabytków. W latach 70-tych rozpoczęto prace przy odbudowie zamku z przeznaczeniem go na ośrodek wypoczynkowy. W roku 1990 został sprzedany prywatnemu właścicielowi który, dokończył odbudowę i urządził w nim hotel.

Zamek w Krągu jest jedną z kilku najlepiej zachowanych renesansowych siedzib rycerskich na Pomorzu. Przy jego odbudowie starano się wyeksponować jego najstarsze fragmenty. Na szczególną uwagę zasługują trzy kolebkowo sklepione gotyckie piwnice, oświetlane szczelinowymi okienkami. Znajdujące się pod wschodnią częścią zamku są jedyną pozostałością pierwszej obronnej siedziby rodu von Podewils.

 

Hotel Podewils – XV-wieczny Zamek Rycerski w Krągu został jako jedyny obiekt zabytkowy woj. Zachodniopomorskiego Laureatem Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2006”. Pod względem konserwatorskim podkreślono udana adaptacje budynku o wielkiej kubaturze do funkcji hotelowej przy zachowaniu w optymalnym stopniu substancji zabytkowej, wyeksponowaniu walorów architektonicznych obiektu oraz wysoki poziom remontu elewacji zewnętrznych zamku.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku