Polska, Komorowice

Komorowice

Dwór obronny  w Komorowicach

 

Pierwsze informacje o wsi Komorowice pochodzą z połowu XIII wieku. W 1529 roku kupił ją bogaty mieszczanin wrocławski Melchior Hirsch von Kaltenbrunn, właściciel pobliskich Olbrachtowic i zbudował renesansowy dwór. Kolejny właściciel, Christoph Petsch w 1566 r.  dobudował skrzydło mieszkalno – gospodarcze, a w 1570 r. kolejne skrzydło. Powstało trójskrzydłowe założenie na palnie prostokąta od południa zamknięte murem kurtynowym. Pierwsze powstało obecne skrzydło zachodnie, najbardziej okazałe. Jednopiętrowe podpiwniczone posiadało na parterze reprezentacyjną salę oddzieloną sienią od dwóch mniejszych pomieszczeń. Podobnie rozplanowane piętro miało wykusze latrynowe. Portal w sali głównej zdobił herb Hirschów, a okna otrzymały późnogotyckie obramienia. W skrzydle północnym mieściła się sień przejazdowa prowadząca na wewnętrzny dziedziniec oraz dwa pomieszczenia. W skrzydle wschodnim znajdowały się trzy pomieszczenia, z których jedno mieściło kuchnię. Dwór otaczała nawodniona fosa.

Kolejnymi właścicielami Komorowic byli między innymi: brat biskupa wrocławskiego Kaspra von Logau – Heinrich, a następnie członkowie rodzin von Lüttwitz, von Schickfuss i Steiner. W I poł. XIX dziedzicami byli Christian Steinert, a potem Emil von Schweinichen. Około 1700 roku do skrzydła północnego i wschodniego dobudowano korytarze z arkadami. Kolejna przebudowa dworu miała miejsce w drugiej połowie XIX wieku. Zamurowano arkady na dziedzińcu, dodano klatki schodowe oraz taras wejściowy. Zmianie uległa elewacja frontowa oraz wystrój wnętrz. Do II wojny światowej Komorowice należały do spadkobierców Augusta von Schönberg. W latach 70-tych XX wieku rozpoczęto prace w celu adaptacji obiektu dla Ośrodka Szkoleniowego Hodowców Owiec. Prac jednak nie ukończono i pozbawiony opieki dwór popadł w ruinę.

Obecnie dwór jest własnością prywatną. Zachowały się elementy renesansowej kamieniarki, późnogotyckie sklepienia oraz portal z herbem Hirschów. Obiekt jest ciekawym przykładem nowożytnej rezydencji bogatego mieszczaństwa na Śląsku.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku