Polska, Kępno

Kępno

Zamek w Kępnie

 

Jak na razie nie udało się potwierdzić istnienia w Kępnie murowanego zamku rycerskiego. Pierwsze założenie obronne pojawia się w roku 1323, kiedy książę Konrad namysłowski zrzeka się go na rzecz Bolka legnickiego. Na podstawie prac archeologicznych ustalono, że na kopcu pośród nadrzecznych bagien znajdował się tu drewniany budynek  o wymiarach 4x5m otoczony częstokołem i glinianym wałem. Na przełomie XIV i XV wieku uległ on zniszczeniu. Na jego miejscu wzniesiono wieżę obronno-mieszkalna o wymiarach 7x7m, a częstokół zastąpiono wałem.

W roku 1365 król Kazimierz Wielki nadaje Kępno staroście generalnemu wielkopolskiemu Wierzbięcie z Palowic i to jemu przypisuje się wzniesienie wieży obronno-mieszkalnej. W roku 1455 Kępno zostało zniszczone podczas najazdu Morawian. W roku 1546 nowym właścicielem miasta zostaje Spytko Tarnowski. Pochodzący z tego okresu opis założenia obronnego mówi o bramie podtrzymywanej prze łańcuchy i budynku mieszczącym kilka izb. Zapewne już w XVI wieku obiekt został opuszczony, a nowy być może tylko dwór powstał na obrzeżach miasta.

Po dawnym założeniu obronnym zachował się ziemny kopiec o średnicy 35m i wysokości 4m.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku