Polska, Kamień Śląski

Kamień Śląski

Zamek w Kamieniu Śląskim

 

Trzy śląskie miasta: Opole Krapkowice i Strzelce tworzą trójkąt pośrodku którego na wapiennym wzniesieniu zewsząd otoczona lasami leży wieś Kamień. Już w roku 1104 w czasach Bolesława Krzywoustego istniał tu gród obronny. Stanowił on siedzibę rycerskiego rodu Odrowążów. Jak głosi legenda to w nim przyszedł na świat św. Jacek-Hiacynt.

Jak podają przekazy źródłowe w roku 1361 właścicielem wsi był rycerz Tomasz z Kamienia. Kolejnym znanym  nazwiska właścicielem Kamienia był Mikołaj Strzela który nabył go w 1591. Od roku 1595 majątek należy do jego spadkobiercy Jana Beess a następnie rodu Rogoyskich i przez krótki czas do Wacława Koldenborna.
W roku 1660 Kamień przechodzi w ręce Balcara von Larisch przedstawiciela wywodzącego się z Irlandii szlacheckiego rodu znanego w Polsce jako Larissowie. Nowi właściciele przebudowali istniejący zamek na pałac. Czasy rządów rodu Larischów to okres największej świetności Kamienia. W 1701 z inicjatywy baronowej Magdaleny Engelburg von Larisch zbudowano w wieży kaplice poświęconą św. Jackowi. Po bezdzietnej śmierci Karola Ludwika von Larisch w roku 1779 panią na Kamieniu zostaje wdowa po nim Zofia z domu Strachwitz. Zapisuje ona dobra kamienieckie swojemu bratu Ernestowi von Strachwitzowi prałatowi i archidiakonowi diecezji wrocławskiej z zastrzeżeniem że przekaże je jej chrześniakowi hrabiemu Hiacyntowi Strachwitzowi. Zgodnie z wola swej ciotki hrabia Hiacynt obejmuje Kamień w roku 1808. Jego syn Hiacynt Ernest w roku 1858 przebudowuje pałac. W posiadaniu rodziny Strachwitz Kamień był aż do zakończenia drugiej wojny światowej.

Po wojnie dobra kamienieckie zostają upaństwowione a pałac zostaje zaadaptowany na dom dziecka. W latach 50-tych po rozbudowie pobliskiego lotniska wojskowego pałac zamieniono na obiekt wojskowy uniemożliwiając jego zagospodarowanie. W roku 1973 pożar doszczętnie niszczy budynek który pozostaje przez wiele lat w ruinie.

W roku 1990 zniszczony obiekt kupuje Kuria Biskupia w Opolu. Dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz wiernych pałac zostaje odbudowany. Obecnie w odrestaurowanych wnętrzach mieści się Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Miejsce to jest również sanktuarium św. Jacka.

Mimo że obiektowi w Kamieniu daleko do zamku ponieważ nie posiada żadnych cech obronnych warto go zobaczyć po dokonanej renowacji. Może stanowić miejsce wycieczki i spaceru w otaczającym go parku.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku