Polska, Kamień Krajeński

Kamień Krajeński

Zamek w Kamieniu Krajeńskim

 

Istnieją hipotezy mówiące że już w XII istniał tu drewniano-ziemny gród strzegący pogranicza pomorsko-wielkopolskiego. Przeczą jednak temu przekazy źródłowe które wzmiankują Kamień jako wieś oraz brak dokładnych badań archeologicznych. Ostatnio pojawiła się teoria że być może chodzi w tym przypadku o gród w pobliskim Wawrzyskowie.

Od czasów wczesnego średniowiecza Kamień Krajeński i okoliczne ziemie należały do arcybiskupów gnieźnieńskich. Z uwagi na coraz większe zagrożenie jakie stwarzało sąsiedztwo państwa Zakonu Krzyżackiego którego zbrojne najazdy jak choćby ten z roku 1339 nie omijały dóbr kościelnych zapadła decyzja o budowie zamku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki. Około roku 1359 podniósł on Kamień do rangi miasta i zaczął wznosić zamek. Niestety wiadomości na temat warowni są bardzo skromne i obecnie trudno odtworzyć jego wygląd. Wzorowany był na pobliskich zamkach krzyżackich. Zapewne miał niewielkie rozmiary. Wzniesiony został na planie regularnym. Posiadał wieżę i był otoczony nawodnioną fosą. Materiałem użytym do budowy zamku była cegła.

W roku 1383 zamek kamieński został zdobyty przez zwolenników księcia mazowieckiego Ziemowita podczas walk wewnętrznych w Wielkopolsce. Po raz kolejny obce wojska tym razem zakonne stanęły pod murami zamku w roku 1409 i 1414. Trudno powiedzieć czy w tak krótkim czasie udało się odbudować warownię. Być może pierwszy najazd nie poczynił większych zniszczeń lub następne zniszczyły jedynie efekty podjętych prac restauracyjnych. W roku 1422 Krzyżacy ponownie przypuścili szturm na zamek. Oddział dowodzony przez komtura człuchowskiego zdobył a następnie zburzył zamek. Ostatnim epizodem w historii kamieńskiej warowni jest wojna trzynastoletnia. Król Kazimierz Jagiellończyk właśnie Kamień wyznaczył jako miejsce koncentracji dla szlachty wielkopolskiej przed uderzeniem na krzyżackie Chojnice.

Dokonane przez Krzyżaków zniszczenia spowodowały że zamek nigdy nie zdołał podnieść się z ruiny. W późniejszych wiekach jego pozostałości uległy całkowitej rozbiórce. Na miejscu gdzie stał niegdyś zamek wzniesiono nowe budynki co utrudnia prace terenowe i poznanie jego historii.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku