Polska, Jakubowice Murowane

Jakubowice Murowane

Dwór obronny w Jakubowicach Murowanych

 

Znajdujące się we wsi malownicze ruiny są pozostałością renesansowego dworu obronnego wzniesionego przez Tęczyńskich w drugiej połowie XVI. Była to budowla trzykondygnacyjna na planie prostokąta, zbudowana z miejscowego kamienia.

W kolejnych wiekach obiekt często zmieniał właścicieli i był wielokrotnie przebudowywany. Był w posiadaniu między innymi Zasławskich, Sobieskich, Sanguszków i Szeptyckich. W roku 1850 jego właścicielem Jakubowich Murowanych został Aureli Grodzicki. W XIX wieku nadano mu wygląd pseudoromantycznego pałacu oraz wzniesiono wieżę.

Obecnie trwają prace przy odbudowie ruin, niestety związane to jest z ich ogrodzeniem i niemożnością zwiedzania.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku