Czechy, Hulczyn

Hulczyn

Położone na lewym brzegu rzeki Opawy miasto Hulczyn prawa miejskie otrzymało około roku 1255. Część historyków uważa że osada należała wówczas do rycerskiego rodu mającego swą siedzibę w grodzie Landek. W roku 1303  Hulczyn był w posiadaniu rycerza Siffrida von Barutha. Potem miasto wraz z okolicznymi ziemiami często zmieniało właściciela. Należało do panów z Wrbna oraz hrabiów von Welczek. Na początku XVI wieku książę cieszyński Kazimierz sprzedał Hulczyn Bernardowi von Schmolle.

Początki zamku nikną w mroku dziejów. Na dzień dzisiejszy brak jest pewnych informacji o okresie w którym powstał i jego pierwotnym wyglądzie. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z roku 1439. Zapewne stał w miejscu południowego skrzydła dzisiejszej budowli. Około roku 1525 ówcześni właściciele ród von Schmolle dokonał jego rozbudowy nadając mu charakter rezydencji. Wiązało się to zapewne z rezygnacją z warowni Landek na rzecz zamku w Hulczynie.

Po bezpotomnej śmierci Krzysztofa von Schmolle w roku 1542 Hulczyn przypadł w spadku jego siostrzeńcom z rodu von Vrbna.  Z inicjatywy nowych właścicieli zamek został rozbudowany i przebudowany w stylu renesansowym.  Dnia 18 sierpnia 1616 miasto strawił potężny pożar który zniszczył także zamek. Jego odbudowa przebiegła dość szybko bo już następnego roku obiekt był wyremontowany. Niestety w roku 1621 miał miejsce kolejny pożar miasta który i tym razem nie oszczędził siedziby rodu von Schmolle. Jego odbudowę powierzono włoskiemu budowniczemu Jerzemu Vlachowi.

W roku 1629 właścicielami Hulczyna zostali baronowie von Gaschin. W ich posiadaniu ziemia hulczyńska pozostawała do roku 1727. Kolejnym właścicielem był włoski szlachcic Karol Antoni Gianini Carpineti. Dokonał on przebudowy zamku w stylu barokowym. Dobudowane wówczas skrzydło północne. W roku 1808 Hulczyn kupił August von Posser-Nädlitz. Wtedy to rozebrano zamkową wieża oraz przebudowano najstarsze południowe skrzydło.

W roku 1845 dobra przeszły na własność wiedeńskich bankierów von Rothschild. Będący znanymi mecenasami sztuki Rothschildowie uczynili z zamku miejsce goszczące wielu znanych wówczas artystów. Z czasem jednak ich zainteresowanie Hulczynem osłabło i zaczęli obiekt dzierżawić. W latach 60-tych XIX wieku był tu sąd grodzki a na początku XX wieku sierociniec. W latach 2006-07 obiekt przeszedł gruntowny remont. Obecnie to trójskrzydłowa jednopiętrowa budowla z wysokim poddaszem. Zachowały się pochodzące z ostatniej rozbudowy arkady oraz sklepienie w bramie i portal.

 

 

 

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku