Węgry, Hollókő

Hollókő

Zamek w Hollókő

 

Położony na wulkanicznej skale zamek Hollókő zwany Kruczym Kamieniem powstał zapewne w II połowie XIII. Decyzja o jego budowie była następstwem niszczycielskiego najazdu Tatarów z roku 1241-42. Miał on strzec granic królestwa Węgier i zapobiegać takim wydarzeniom w przyszłości. Budowniczymi zamku byli przedstawiciele rycerskiego rodu Kacsics będący ówczesnymi właścicielami okolicznych ziem. Pierwszym i zapewne najstarszym elementem zamku była masywna kamienna wieża mająca plan pięcioboku z charakterystycznym ostrzem. Dostęp do położonej na skraju wzniesienia  warowni był możliwy od strony południowej. Właśnie w tą stronę było skierowane ostrze wieży co miało utrudniać jej zdobycie a jednocześnie zapewniać skuteczną obronę drogi prowadzącej do zamku.

Pierwsza pisana wzmianka o zamku ’castrum Hollokew’ pochodzi z roku 1310. W tym czasie był własnością węgierskiego magnata Matusza Csak. Za udział w kampanii wojennej króla Węgier Andrzeja III Arpada przeciwko Austrii otrzymał on tytuł palatyna oraz liczne nadania ziemskie. Po śmierci króla w roku 1301 Matusz poparł Przemyślidów w walce o tron węgierski przeciwko Karolowi Robertowi Andegaweńskiemu. Wprawdzie w roku 1308 w zamian za kolejne przywileje zgodził się na koronację Karola Roberta, ale już dwa lata później zbuntował się przeciwko niemu. Około 1311 roku, Mateusz Csak władał 14 węgierskimi powiatami na zachodzie Słowacji, a on i jego stronnicy mieli pod kontrolą 50 zamków w tym Hollókő.  Buntownicy ponieśli jednak klęskę w bitwie pod Rozgoniem, a w roku 1313 wojska królewskie zdobyły zamek Hollókő. Król Karol Robert przekazał go swemu stronnikowi Tamaszowi Szécsényi.

Z powody stałego zagrożenia ze strony Turcji w XV wieku miała miejsce rozbudowa zamku. Powstały nowe zewnętrzne mury obronne i dodatkowa cysterna na wodę.  W roku 1552 wojska tureckie pod dowództwem Ali Paszy zajęły zamek bez oporu. Garnizon zamkowy liczył wówczas jedynie 24 żołnierzy. W późniejszym okresie zamek przechodził z rąk do rąk. Dopiero w roku 1683 zmierzające pod Wiedeń wojska polskie pod wodzą króla Jan III Sobieskiego wyswobodziły definitywnie Hollókő spod panowania tureckiego.

Na początku XVIII wieku cesarz Leopold I Habsburg wydał rozkaz zburzenia zamku w Hollókő. Zamkowych murów na szczęście nie wysadzono, ale pozostający w ruinie obiekt służył okolicznej ludności jako miejsce pozyskiwania darmowego materiału budowlanego.  Pierwsze prace konserwacyjne przeprowadzono w latach 60-tych XX wieku. W roku 1987 wieś, ruiny zamku i okolica zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecnie zamek udostępniony jest do zwiedzania i należy do lepiej zachowanych. Z zamkowej wieży można podziwiać wspaniałą panoramę okolicy. Godna polecenia jest też położona obok wieś będąca w całości skansenem z wieloma ciekawymi zagrodami i niewielkim kościołem.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku