Polska, Gniewkowo

Gniewkowo

 

Obecnie nie jest do końca wyjaśnione czy we wczesnym średniowieczu istniał tu obronny gród jak uważa część historyków czy była to zwykła osada. Pewnego znaczenia Gniewkowo nabiera po śmierci w roku 1267 księcia kujawskiego Kazimierza. Jego księstwo zostaje podzielone pomiędzy pięciu synów. Jeden z nich Siemomysł zostaje władcą zachodniej części Kujaw z Inowrocławiem. Za jego rządów około roku 1268 Gniewkowo otrzymuje prawa miejskie.

Po śmierci Siemomysła następuje kolejny podział w wyniku którego Gniewkowo jako udzielne księstwo przypada jego najmłodszemu synowi Kazimierzowi. Za opowiedzenie się po stronie króla Władysława Łokietka w wojnie z Zakonem Krzyżacy zajmują księstwo gniewkowskie w roku 1322. Dziesięć lat później wznoszą oni zamek który zlokalizowany był w okolicach obecnej ulicy Zamkowej. Brak zachowanych opisów zupełnie uniemożliwia odtworzenie jego wyglądu.

Odzyskane przez Kazimierza Gniewkowskiego księstwo w roku 1350 przechodzi w ręce jego syna Władysława zwanego Białym. Jest to dość barwna postać. Po licznych podróżach osiada w francuskim Dijon i przywdziewa zakonny habit. Po śmierci króla Kazimierza Wielkiego część szlachty wielkopolskiej namawia Władysława Białego do starań o koronę. Porzuca on klasztor i w roku 1373 przybywa na Kujawy. Początkowo bez trudu zajmuje kilka zamków jednak zdecydowane działanie starosty inowrocławskiego Sedziwoja z Szubina zmuszają go do ich opuszczenia. W czasie tych walk rodzinny Gniewków zostaje spalony a zamek zniszczony. W wyniku pertraktacji z Ludwikiem Węgierskim Władysław zgadza się sprzedać księstwo gniewkowskie za płatną w dwóch ratach sumę 10 tysięcy florenów i powraca do Francji.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku