Węgry, Fuzer

Fuzer Füzér

Zamek Füzer

 

Dokładna data budowy zamku nie jest znana. Pierwsza potwierdzona informacja o nim pochodzi z roku 1264. Prawdopodobnie wzniesiony został jeszcze przed śmiercią króla Andrzeja II w roku 1235. Usytuowany na stromej górze stanowił jeden z elementów umocnień granicy Węgier przed częstymi najazdami Tatarów. Około roku 1262 król Bela IV podarował zamek wraz z okolicznymi ziemiami swej córce Annie. W roku 1264 syn Beli IV Stefan odebrał go siostrze. Król próbował odzyskać zamek, ale dowodzący obroną kapitan Michał Füzer odparł  atak. Po objęciu tronu Węgier przez Stafana w roku 1270 podarował on zamek braciom Michałowi i Dymitrowi z rodu Rošd (Füzéry). Po roku 1285 warownia stała się własnością Omodeja Aby.

Po bitwie pod Rozhanowcami w roku 1312 zakończył się okres wpływów rodu Aba na historię Węgier. Król Karol I Robert odebrał im zamek Füzer i podarował palatynowi Filipowi Druget. Za czasów króla Zygmunta Luksemburskiego zamek został zastawiony, a w roku 1389 stał się własnością Piotra Perényi. Nowi właściciele w XV wieku dokonali gruntownej przebudowy zamku. Zbudowana została wówczas między innymi wspaniała gotycka kaplica. W latach 40-tych XV wieku zamek na krótko znalazł się w rękach królewskiego stolnika Ladislava Palóciho.

W roku 1480 doszło do zatargu między królem Maciejem Korwinem a Stefanem Perényi. Król odebrał mu zamek Füzer i podarował palatynowi Imre Perényi. W roku 1526 na króla Węgier został koronowany Jan Zapolya. Będący wówczas strażnikiem korony św. Stefana  Piotr Perényi przez prawie rok ukrywał koronę na zamku. Piotr był inicjatorem budowy dodatkowych fortyfikacji zamkowych. Wzmocniono bramę przez budowę baszty przystosowanej do użycia broni palnej. Syn Piotra Gabriel w latach 60-tych XVI zbudował na zamku skrzydło mieszkalne w stylu renesansowym.

W roku 1567 zamek Füzer stał się własnością Stefana Batorego, a od roku 1603 należał do jego siostrzenicy Elżbiety Batory znanej jako Krwawa Hrabina z Čachtic. Około roku 1626 na krótko opanowały go wojska Gabora Bethlena.W roku 1654 znalazł się w rękach Imre Mosdossy a w roku 1668 Bonisa Ferenca.  Po tych wydarzeniach zamek zajęły wojska habsburskie i aby więcej nie mógł być wykorzystywany przez węgierskich powstańców spaliły go. Przez następne dziesięciolecia zamkowe ruiny były wykorzystywane przez miejscową ludność jako miejsce pozyskiwania taniego materiału budowlanego.

W roku 1977 rozpoczęto na zamku prace archeologiczne i rekonstrukcyjne. Najciekawszym zachowanym obiektem jest gotycka kaplica. Położony w Górach Zemplen zamek Füzer jest sporą atrakcją turystyczną. Wejście na szczyt góry (552 metry n.p.m.) pozwoli nie tylko zwiedzić pozostałości zamku, ale także zapewni podziwianie wspaniałych widoków.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku