Łotwa, Embute

Embute

Zamek  Amboten w Embute

 

W XIII wieku nastąpił podział Kurlandii pomiędzy Krzyżaków i biskupów kurlandzkich. Tereny Embute przypadły biskupom jednak opór pogańskich Kurów i ich bunty spowodowały, że faktycznie pozostawały one poza ich władzą. Dokładna data budowy murowanego zamku zwanego Amboten nie jest zanan ale przyjmuje się że powstało około 1265 roku. Jego budowniczym był mistrz krajowy Inflant Konrad von Mandern. Był on siedzibą krzyżackiego wójta i dopiero pod koniec XIII wieku został przekazany biskupom kurlandzkim. Powstał 0,5 km na południe od obronnego grodu Kurów funkcjonującego w XI-XIII wieku.

Niewielki zamek zbudowany został na wzgórzu na planie dostosowanym do jego kształtu. Otoczony był pojedynczym kamiennym murem  z zabudowaniami po jego wschodniej stronie. Wjazd prowadził od płn-wsch. Bramę osłaniały dwie półokrągłe wieże. Embute należało do kurlandzkich biskupów do 1537roku. Wtedy to jeszcze przed sekularyzacją przeszło w prywatne ręce. Pozostający w posiadaniu kilku szlacheckich rodzin zamek był kilkukrotnie niszczony. Najpoważniejsze szkody spowodowane zostały podczas wielkiej wojny północnej w 1702 roku.

W XVIII wieku w pobliżu zamku z wykorzystaniem pochodzących z jego ruin materiałów wzniesiono dwór. Ostatecznie został on opuszczony po pożarze w roku 1920. Ostatnim właścicielem była wdowa po baronie Hansie von Hahna.

Obecnie na mocno porośniętym drzewami i krzakami wzgórzu znajdują się skromne relikty biskupiego zamku. Wśród gęstej roślinności widoczna są jedynie paru metrowej wysokości ceglane mury pozostałości wież osłaniających bramę.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku