polska, Dzięgielów

Dzięgielów

Zamek w Dzięgielowie

 

Na skaju wsi w dolinie niewielkiej rzeczki zachował się renesansowy zamek. Został wzniesiony przez dworzanina księcia cieszyńskiego Jana Czelo z Czechowic pod koniec XV wieku. Zachowane do dzisiaj partie gotyckie sugerują jego obronny charakter być może posiadał nawet narożną wieżę.

Zamek został poważnie zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej. Jego odbudowy dokonał  w połowie XVII wieku nowy właściciel Dzięgielowa Jan Goczałkowski. W wyniku przeprowadzonych prac zamek otrzymał kształt nieregularnego czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Wjazd prowadził przez szeroką sień przejazdową w skrzydle zachodnim. Kolejne przebudowy obiektu miały miejsce w wieku XVIII oraz po pożarze w końcu wieku XIX. Zatarły one w znacznym stopniu pierwotny wygląd zamku uniemożliwiając jego dokładne odtworzenie.

Obecnie po wyburzeniu budynku wschodniego zamek składa się z trzech skrzydeł. W całości jest otynkowany i posiada dwuspadowy dach kryty dachówką. Zachowały się ozdobne portale oraz obramienia okien. Nad sienią wjazdową znajduje się podwójny kartusz z herbami Śreniawa i Odrowąż. Obiekt jest własnością prywatną a jego właściciel prowadzi remont mający na celu zaadaptowanie zamku na cele gastronomiczno-hotelarskie.

Na wschód od opisanego powyżej zamku na wzgórzu „Nasklepy” istniała inna budowla obronna wzniesiona znacznie wcześniej. Jej ślady zostały ujawnione podczas niewielkich badań archeologicznych. Odsłonięto zarys obiektu na planie koła być może wieży oraz fragmenty murów. Wąski zakres prac nie pozwala jednak na odtworzenie wyglądu założenia ani nie rozstrzyga o czasie jego powstania. Budowla pełniła zapewne funkcję zamku rycerskiego. Pochodząca z roku 1400 pierwsza wzmianka o Dzięgielowie może sugerować że powstał on przed tą datą. Obecnie całe wzgórze porośnięte jest lasem a na powierzchni nie widać żadnych śladów fortyfikacji.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku