Łotwa, Durbe

Durbe

Zamek w Durbe

 

W połowie XIV wieku Zakon Krzyżacki wzniósł w Durben niewielki kamienny zamek. Możliwe, że wcześniej istniała tu strażnica strzegąca południowej granicy Kurlandii i przebiegającego tędy szlaku łączącego Inflanty z Prusami. Zbudowany na wzniesieniu powstał na planie zbliżonym do kwadratu. Kamienne mury otaczały wewnętrzny dziedziniec a jedyne skrzydło umiejscowione zostało przy północnej kurtynie. W budynku znajdowały się pomieszczenia dla stagnującej tu wojskowej załogi oraz magazyny. Obiekt zapewniał schronienie podróżnym oraz w razie zagrożenia okolicznej ludności.

Po sekularyzacji Zakonu w 1561 roku Durben znalazło się w Księstwie Kurlandii i Semigalii. Zamek przez pewien okres był siedzibą urzędników książęcych ale nie podjęto żadnych prac poprawiających jego stan techniczny. Toczone w XVII wieku wojny polsko-szwedzkie były zapewne powodem jego opuszczenia. Pozostawiona bez opieki średniowieczna warownia szybko popadła w ruinę.

Obecnie na znajdującym się na skraju miejscowości Durbe zamkowym wzgórzu zobaczyć można tylko fragmenty kamiennych murów. Zachowane relikty są jedynymi pozostałościami  krzyżackiego zamku .

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku