Słowacja, Czerwony Kamień

Czerwony Kamień

Zamek Czerwony Kamień

 

Prawdopodobnie już przed rokiem 1240 na niewielkim wzgórzu powstał tu królewski zamek. Niestety niewiele wiadomo o jego wyglądzie prócz tego iż zajmował teren obecnego zamkowego dziedzińca. W 1296 warownię kupił Mateusz Csák. Po jego śmierci zmieniał właścicieli będąc w posiadaniu kilku rodzin szlacheckich.  W 1523 roku stał się własnością rodziny Thurzonów. Po dwunastu latach za długi Aleksego Thurzo zamek został przejęty przez bogatą rodzinę Fuggerów. Nowi właściciele przystąpili do jego rozbudowy. Trwające do 1556 roku prace przekształciły go w renesansową twierdzę.

Nowy zamek powstał na planie prostokąta. W narożnikach wzniesiono potężne kilkupiętrowe okrągłe baszty. Na najniższych poziomach miały stanowiska artyleryjskie zaopatrzone w systemy wentylacyjne umożliwiające usuwanie dymu powstającego podczas strzelania. Połączone grubymi murami baszty tworzyły wewnętrzny dziedziniec.  Wzdłuż kurtyny płd. – zach. wzniesiono budynek mieszkalny. Pod nim powstały potężne piwnice służące Fuggerom do przechowywania towarów, którymi handlowali w tym głównie miedzi z hut Bańskiej Bystrzycy. Całość otaczała szeroka fosa. Wjazd do zamku prowadził od strony płn. – zach. przez zwodzony most. Poprzedzało go podzamcze otoczone własnymi murami obronnymi. Na jego terenie ulokowano budynki gospodarcze.

W 1588 Mikołaj II Pállfy poślubił Annę Fugner i odkupił od jej rodziny zamek Czerwony Kamień. Ród Pállfy uczynił z niego swą główną siedzibę i w ich rękach pozostał do 1945 roku. Mikołaj przystąpił do rozbudowy zamku. Wzdłuż dwóch krótszych kurtyn wzniesiono piętrowe budynki. Przy kurtynie płn. – wsch. powstał parterowy budynek gospodarczy. Przebudowano główny budynek mieszkalny oraz wzniesiono nowe budynki na podzamczu. W 1620 roku zamek został częściowo zniszczony przez pożar. Po przeprowadzonej w latach 40-tych XVII wieku odbudowie obiekt uzyskał zachowany do dzisiaj wygląd. W 1705 roku poważne zniszczenia spowodowało oblężenie wojsk Rakoczego. Kolejne zniszczenia spowodował pożar w 1758 roku. Podczas odbudowy zamkowe skrzydła powiększono o poddasza. Nadbudowano dwie baszty a most prowadzący na zamek zastąpiono kamiennym. W 1945 zamek upaństwowiono i przekształcono w muzeum. W 1970 został uznany za Narodowy Zabytek Kultury.

Obecnie zamek Czerwony Kamień jest ciekawym przykładem XVI wiecznej sztuki obronnej. Jego wyjątkowo bogate zbiory muzealne gromadzą liczne rzesze turystów. Do najciekawszych pomieszczeń należy tzw. Salla terrena, której wczesnobarokowy wystrój uważany jest za najpiękniejszy na Słowacji. Do innych ciekawych zamkowych komnat należy sala rycerska, wielka jadalnia, złoty salon, gabinet orientalny, buduar, biblioteka oraz urządzone w różnych stylach sypialnie i saloniki. Wczesnobarokowy wystrój ma także zamkowa kaplica. Ciekawostką jest zamkowa apteka, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1676 roku. Pod budynkami zachowały się dwa ciągi piwnic. Większe pomieszczenie ma 70 m długości i 9 m wysokości i dawniej posiadało zapewne kilka kondygnacji. Spacer zamkową fosą daje wyobrażenie o rozmiarach narożnych baszt i grubości ich murów. Zachowały się zabudowania i umocnienia podzamcza.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku