Polska, Chlewiska

Chlewiska

Zamek w Chlewiskach

 

Początki Chlewisk sięgają XII wieku, kiedy to ich ówczesny właściciel Piotr Dunin h. Łabędź wzniósł na ziemnym kopcu jakąś drewnianą fortalicję. Około 1360 roku posiadłość przeszła w ręce rodu Odrowążów. Od nazwy miejscowości Odrowążowie przyjęli nazwisko Chlewickich. W XV wieku kasztelan czechowski Dobiesław Chlewicki i jego starszy brat Strasz budują murowaną siedzibę rodu. W 1605 roku Wawrzyniec Chlewicki wznosi kolejne skrzydło rycerskiego zamku.

W 1750 roku właścicielami Chlewisk zostają Józef i Aleksander Potkańscy. Dokonali oni przebudowy przekształcając obiekt w rezydencję pałacową pozbawioną cech obronnych. W 1801 majątek kupił Stanisław Sołtyk. Po nim odziedziczył  go jego syn, generał kampanii napoleońskiej Roman Sołtyk. Za udział w powstaniu listopadowym w 1831 roku władze carskie skonfiskowały majątek. W 1896 roku dobra nabył hrabia Ludwik Kazimierz Plater. Przez wieki obiekt był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. Obecnie składa się z dwóch skrzydeł połączonych ze sobą pod kątem prostym w sposób przypominający literę L. Budynek główny jest podpiwniczony i zwrócony fasadą na wschód. Do płn.-wsch. narożnika dobudowana jest  dwupiętrowa wieżyczka mieszcząca dwie kaplice. W pomieszczeniach przyziemia zachowały się sklepienia kolebkowo-krzyżowe oraz kamienny renesansowy portal. O gotyckim rodowodzie obiektu świadczą zachowane piwnice. Budynki znajdują się na niewielkim wzniesieniu w otoczeniu parku.

Od 1999 roku właścicielem pałacu jest firma Manor Hause. Po odbudowie ze zniszczeń spowodowanych pożarem z 25 grudnia 2012 roku obiekt został przekształcony w luksusowy ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy.

 

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku