Czechy, Černá Voda

Černá Voda

Zamek Černá Voda

 

Pierwsza wzmianka o wsi  Černá Voda  pochodzi z 1284 roku. W XV wieku miejscowość została opuszczona i założona ponownie około roku 1579. Była częścią frydberskiego majątku biskupów wrocławskich. W 1617 roku wieś została kupiona przez Johanna Mikuscha. Członkowie tego rodu wznieśli własną siedzibę. Późnorenesansowy zamek składał się z parterowego budynku i kaplicy oraz zabudowań gospodarczych. Wrażenie obronne sprawiał mur, którym otoczono rezydencję. Do czasu budowy kościoła kaplica zamkowa służyła także mieszkańcom wsi.

W 1798 roku Ernst Mikusch sprzedał majątek w Černá Voda hrabiemu Konrádowi Šternberkowi, który odsprzedał go w 1802 roku Johannowi Trischowi. Później właściciele zmieniali się wielokrotnie aż do konfiskaty majątku po II wojnie światowej. W czasach powojennych był użytkowany jako szkoła a następnie magazyn. Obecnie obiekt jest własnością prywatną i nie ma możliwości jego zwiedzania.

Zamek znajduje się w płn.-wsch. części wsi przy drodze z Žulova do Vidnava. Mimo barokowej przebudowy oraz późniejszych przeróbek nadal ciekawie się prezentuje. Zachował się budynek mieszkalny, kaplica, wieża, stajnia oraz otaczający całość mur. W kaplicy zachowały się nagrobki pochowanych tam członków rodziny właścicieli.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku