Polska, Byki

Byki

Zachowany w dobrym stanie obiekt, położony w dużym parku, znajduje się obecnie w granicach Piotrkowa Trybunalskiego. Byki po raz pierwszy w źródłach pisanych pojawiają się w roku 1454 jako własność prywatna. Stanowiły wtedy centrum kilkuwioskowego klucza majątków Bykowskich herbu Gryf.

Na przełomie XV i XVI wieku wzniesiony zostaje późnogotycki zamek. Za jego fundatora uważa się Jaxa Bykowskiego. Był to piętrowy budynek na planie prostokąta z czterema wieżami. Około roku 1604 zamek w Bykach zostaje przebudowany w stylu renesansowym. W tym też okresie jeden z dzierżawców przekształcił jedną z baszt na kaplicę.

Po roku 1705 Byki stają się własnością rodziny Wężyków. Nieremontowany zamek niszczeje i zaczyna chylić się ku upadkowi. Dopiero kolejni właściciele Jeziorańscy w roku 1847 dźwigają go z ruiny. Jednak podczas odbudowy obiekt zostaje pozbawiony cech stylowych.

Działania wojenne podczas I wojny światowej powodują kolejny raz upadek zamku. Następna wojna światowa przynosi dalsze zniszczenia. Zawaleniu ulega północna część zamku, co spowodowało konieczność rozebrania części baszty. Po zakończeniu wojny jego właściciel Czarnecki przekazał obiekt na cele rolnicze. Został odbudowany i jest siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego.

Obecnie zamek w Bykach to jednopiętrowy murowany budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta. Z długiej wschodniej elewacji wystają : baszta płd –wsch, dwupiętrowy ryzalit bramny oraz wieża płn – wsch. Wieża północna, dołem prostokątna górą sześcioboczna jest najstarszą XV-wieczną gotycką częścią budowli.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku