Polska, Brzeźnica

Brzeźnica

Zamek w Brzeźnicy

 

Zamek w Brzeźnicy jako fundację króla Kazimierza Wielkiego wymienia w „Kronice katedralnej krakowskiej” Jan z Czarnkowa. Jego budowę rozpoczęto prawdopodobnie pod koniec panowania monarchy. Być może to było powodem, że inwestycji tej nigdy nie ukończono. Na sztucznie uformowanym kopcu otoczonym wodą, wzniesiono jedynie murowany dom zamkowy lub jego fundamenty i część muru obwodowego.

Zamek wspominają lustracje z późniejszych wieków. Jednak w XVI wieku mówią jedynie o drewnianym dworze na kopcu. Świadczyć to może, że urzędujący tu starostowie wznieśli i użytkowali tylko budynki drewniane  Brak przeprowadzonych na szerszą skale badań archeologicznych uniemożliwia na dzień dzisiejszy, dokładniejsze poznanie historii zamku w Brzeźnicy.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku