Polska, Bodzentyn

Bodzentyn

Zamek w Bodzentynie

 

Na skraju miasteczka na cyplu nad rzeką Psarką wznoszą się samotnie wysokie ściany byłego zamku biskupów krakowskich. Wzniesiony został w drugiej połowie XIV wieku, a jego fundatorem był biskup Florian z Mokrska. Pierwotna gotycka warownia powstała na planie podkowy. Trzy skrzydła zamku otaczały czworoboczny dziedziniec, od strony nadrzecznego urwiska zamknięty murem oporowym. W tym samym mniej więcej okresie z polecenia biskupa otoczono miasto murami miejskimi. Wzniesione z łupanego kamienia, wzmocnione bramami i basztami łączyły się z zamkiem, który tym samym włączono w system obronny miasta.

Na przestrzeni wieków kolejni biskupi wielokrotnie rozbudowują i przebudowują bodzentyński zamek. W drugiej połowie XVI wieku włoski architekt Jan Balcer na zlecenie biskupa Franciszka Krasińskiego przebudowuje zamek na rezydencję typu pałacowego. Kolejne przebudowy w wieku XVII oraz w połowie wieku XVIII pod kierunkiem architekta Jakuba Fontany nadały rezydencji manierystyczno-barokową formę. Zamek w Bodzentynie był zamieszkiwany do końca wieku XVIII. Po rozbiorach Polski służył jako magazyn, a następnie jako szpital wojskowy. Opuszczony w roku 1815 i pozbawiony opieki zaczął podupadać i chylić się ku ruinie. Wzrost świadomości narodowej oraz zainteresowania pamiątkami przeszłości na początku wieku XX, ocaliły zamek przeznaczony przez władze carskie do rozbiórki.

Obecnie bodzentyński zamek jest jedynie malowniczą ruiną. Podczas jego zwiedzania warto zwrócić uwagę na portal bramy wjazdowej z drugiej połowy XVII wieku wykonany z czerwonego piaskowca oraz kamienne obramowania okien z herbami byłych właścicieli.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku