Polska, Bartoszyce

Bartoszyce

Zamek w Bartoszycach

W czasach pruskich w zakolu rzeki Łyny znajdował się umocniony wałami gród plemienia Bartów. Po opanowaniu Barcji przez Zakon Krzyżacki około roku 1240 w miejscu grodu powstała drewniano-ziemna strażnica. Była jedną z pierwszych, które zostały zbudowane przez Krzyżaków na terenie Prus. W roku 1264 została zdobyta w czasie powstanie pruskiego. Po jej odzyskaniu przez Zakon spłonęła w roku 1273. Podczas jej odbudowy prawdopodobnie wzniesione zostały elementy murowane. Zamek był siedzibą prokuratora podległego komturowi z Bałgi. Był to zapewne niewielki obiekt z gospodarczym podzamczem. Późniejsze zniszczenia oraz brak badań archeologicznych uniemożliwiają odtworzenie jego wyglądu. Zachowany z roku 1684 miedzioryt ukazujący Bartoszyce jest jedynym przekazem ikonograficznym ukazującym być może pozostałości średniowiecznej warowni. Widać na nim wieżę bramną i budynek mieszkalny oraz pozostałości murów.

W roku 1454 zbuntowani mieszczanie Bartoszyc zdobyli i zniszczyli zamek. Jego pozostałości wykorzystano później do budowy siedziby starostów książęcych. W roku 1902 w miejscu dawnego zamku wzniesiono okazały budynek będący siedzibą powiatu frydlandzko-bartoszyckiego. Obiekt ten doszczętnie spłonął w roku 1945 i nigdy nie został odbudowany. Obecnie w miejscu dawnej krzyżackiej warowni można zobaczyć jedynie rumowiska cegieł, być może kryjące pozostałości średniowiecznych murów.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku