Grecja, Archanggelos

Archanggelos

Na wschód od miasta Archanggelos około 2 kilometry od wybrzeża znajdują się ruiny zamku joannitów. Wzniesiony został w połowie XV wieku na wzgórzu, którego wysokość wynosi 216 m n.p.m. Inicjatorem jego budowy był wielki mistrz Jacques de Milly. Jednym z powodów budowy zamku była wiadomość o upadku Konstantynopola w roku 1453 i wzrost zagrożenia ze strony Turcji. Warownia miała strzec wschodniego wybrzeża wyspy Rodos i zapewniać schronienie pobliskim mieszkańcom.

Zamek powstał na planie wydłużonego trójkąta o powierzchni około 0,3 hektara. Obwód jego murów to 240 metrów. Narożniki zamku mają formę spiczastych trójkątów umożliwiających flankujący ostrzał. Kolejni wielcy mistrzowie  Piero Raimondo Zacosta i Giovanni Battista Orsini umacniali warownię i naprawiali szkody wyrządzane przez tureckie ataki. Jeden z takich najazdów spowodował na tyle poważne uszkodzenia, że w roku 1479 podczas kolejnego ataku mieszkańcy Archangelos szukali schronienia w pobliskim zamku Feraklos.

Podczas zajęcia wyspy Rodos przez wojska tureckie zamek został poważnie uszkodzony. Do naszych czasów zachowały się jedynie mury obwodowe oraz brama z niewielką okrągłą wieżą usytuowaną od strony płn. – zach.  Obok bramy widoczne są pozostałości prostokątnej wieży, której rodowód jest prawdopodobnie straszy niż zamku. W północnym narożniku zamku znajduje się niewielka kaplica.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku