Grecja, Apolakkia

Apolakkia

Na wschodnim krańcu wsi za kościołem, znajduje się wzgórze o nazwie Kastro. Zachowały się na nim niewielkie pozostałości zamku. Niestety niewiele wiadomo o jego historii. Widoczne relikty uniemożliwiają odtworzenie obwodu  murów oraz określenie powierzchni jaki zajmował zamek. Wzmianka z roku 1408 wspomina o fortyfikacjach w Apolakkia umożliwiających schronienie mieszkańcom pobliskich miejscowości: Istrios, Profilia i Arnitha. Zamek pojawia się także w dokumentach rycerzy joannitów z 1474 r. oraz 1479 r.  Może to świadczyć, iż był on istotnym elementem w systemie obronnym w czasach, gdy wyspa Rodos była we władaniu Zakonu.

Zapewne po zajęciu wyspy przez Turków w roku 1522 warownia straciła swe znaczenie i popadła w ruinę. Jeszcze w roku 1854 podróżnik Guerin opisujący relację z wyprawy na Rodos wspomina o murach, których grubość dochodzi do 2m. Obecnie na wzgórzu zobaczyć można bardzo nikłe relikty murów świadczące, że istniała tu jakaś obronna budowla.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku