Polska, Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie

Miejskie mury obronne Strzelec Opolskich

 

Początki miasta Strzelce Opolskie sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Na początku XIV wieku miasto staje się stolicą samodzielnego księstwa, którego władcą zostaje syn Bolesława Albert. Rozwój zapewniało mu położenie na szlaku handlowym łączącym Kraków z Wrocławiem. W 1362 roku dokonano zmiany praw miejskich na wzór tych, które posiadał Wrocław. Pierwsze informacje o murowanych umocnieniach miasta pochodzą z 1327 roku. Można przypuszczać, że inicjatorem ich budowy był książę strzelecki Albert oraz współrządzący z nim książę opolski Bolesław II.

Liczące 900 metrów mury obronne Strzelec Opolskich wzniesiono z łamanego kamienia wapiennego łączonego wapienno-piaskową zaprawą. Ich grubość wahała się od 0,9 do 1,3 metra a wysokość wynosiła minimum 6m. Posiadały ganki dla straży zapewniające aktywną obronę. Dodatkową ochronę zapewniała nawodniona wodą pobliskiego strumienia fosa. Do miasta prowadziły dwie bramy: Opolska od  zachodu i Krakowska od wschodu. Miały formę czworobocznych budynków o wysokości równej murowi obronnemu. W południowej części miasta wzniesiony został zamek, będący siedzibą książęcą. Brak badań nie pozwala stwierdzić, czy mury posiadały baszty łupniowe. Zachowane ikonografie prezentujące panoramę miasta pokazują, iż mury miejskie nie posiadały baszt. Tylko w płn.-wsch. części obwodu w rejonie kościoła parafialnego znajdowała się jedna prostokątna baszta o wysokości 9m.

Do naszych czasów zachowały się niewielkie pozostałości murów miejskich. Stojąca przy kościele dzwonnica to przebudowana dawna baszta. Pierwotny kamienny trzon o wymiarach 7,60×9,85 ma 9 metrów wysokości. Jego mury zbudowane z łamanego wapienia u podstawy mają 1,7 metra grubości. W okresie baroku wykonano ośmioboczną ceglaną nadbudówkę mieszczącą kościelne dzwony. Przy ulicy Kościuszki zachował się fragment muru o długości 50m i wysokości 6m. Kolejny niewielki fragment miejskich umocnień to ściana budynku przy ulicy Zamkowej. W południowej części miasta przy ulicy Konopnickiej zachował się odcinek muru o długości 29m i wysokości prawie 4m. Na jego północnym końcu znajduje się prawdopodobnie pozostałość baszty wysuniętej przed lico muru o 0,9 m.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku