Polska, Niemodlin

Niemodlin

Miejskie mury obronne Niemodlina

 

Pierwsza pisana wzmianka o Niemodlinie pochodzi z 1224 roku w dokumencie księcia Kazimierza I opolskiego. Prawdopodobnie już w X wieku istniała tu osada targowa na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych. W 1283 roku  pojawia się niemiecka nazwa Falkenberg tzn. Sokola Góra i przyjmuje się, że świadczy to o lokowaniu miasta. W 1294 roku pojawia się informacja o kasztelanie niemodlińskim imieniem Syghard reprezentującym księcia opolskiego Bolka I. Siedzibą kasztelana jest wieża mieszkalna położona we wschodniej części miasta. Być może już wówczas zaczęto zastępować otaczające miasto wały ziemne murami miejskimi.

W 1313 roku po śmierci Bolka I następuje podział jego księstwa między synów. Niemodlin przypada najstarszemu także Bolkowi zwanemu od tego momentu Niemodlińskim i staje się stolicą udzielnego księstwa. Wieża mieszkalna zostaje otoczona murem obronnym w rezultacie czego znalazła się w obwodzie obronnym miasta. Fosa miejska zostaje połączona z fosą otaczającą zamek, obie zasilane są wodami rzeki Ścinawy Niemodlińskiej.

Średniowieczny Niemodlin miał wrzecionowaty kształt z budynkami zbudowanymi wzdłuż drogi na osi wschód-zachód. Miał około 9,6 ha powierzchni i 1350m obwodu. Mur miejski nie otaczał całego miasta. Biegł od zamku na wschodzie skręcał na południe i przy kościele na zachodnim krańcu miasta skręcał na północ. Około 400 metrowy fragment miasta od północy nie posiadał murowanych umocnień. Prawdopodobnie ochronę zapewniały otaczające z tej strony miasto mokradła i stawy hodowlane.

Mury miejskie Niemodlina miały wysokość około 6m i zwieńczone były krenelażem. Do ich budowy użyto zarówno kamienia jak i cegły łączonych zaprawą wapienną. Fundament oraz dolna partia muru do wysokości około 3m zbudowana została z eratyków i łamanego kamienia. Górne partie wzniesiono z gotyckiej cegły w technice filarowo-łękowej. Grubość muru miała przeciętnie 1,4-1,5m. Na całej długości umocnień usytuowano 12 prostokątnych baszt otwartych od strony miasta. Były nieco wyższe niż mur i wysunięte przed jego lico. Do Niemodlina prowadziły dwie bramy. Od wschodu brama Opolska, której forma nie jest znana. Od zachodu brama Nyska mająca kształt niskiego budynku z przejazdem. Ochraniała ją kwadratowa wieża posiadająca strzelnice na dwóch poziomach.

W 1428 roku Niemodlin został zniszczony przez husytów. Kolejne zniszczenia miały miejsce w XVII wieku. Podczas  wojny trzydziestoletniej w 1643 roku miasto zostało złupione przez Szwedów. Średniowieczne mury miejskie nie spełniały już w tym czasie swych funkcji obronnych. Zaczęto je obudowywać budynkami lub wykorzystywać jako miejsce pozyskiwania materiału budowlanego. W połowie XIX wieku rozebrano bramę Opolską i przebudowano bramę Nyską.

Mury miejskie Niemodlina zachowały się wzdłuż ulicy Podwale od Lwowskiej do Strażackiej. Na tym odcinku widoczne są pozostałości 6 baszt. Mniejszy fragment  muru  stanowi ścianę plebani i ogrodzenie kościoła w zachodniej części miasta. Pozostałości jeszcze jednej baszty zachowały się przy budynku XVII –wiecznego arsenału.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku