Polska, Bartoszyce

Bartoszyce

Miejskie mury obronne Bartoszyc

 

W zakolu rzeki Łyny znajdował się pruski gród plemienia Bartów. Po zajęciu tych ziem przez Zakon Krzyżacki około 1240 roku w miejsce grodu zbudowana została strażnica. W drugiej połowie XIII wieku Krzyżacy zbudowali zamek podległy komturowi z Bałgii. Przy zamku rozwinęła się osada “Rosenthal” tzn. Dolina Róż. Pierwotny akt elekcyjny, nadany przez Komtura Bałgii Ditricha von Altenburga, lokalizował miasto na lewym brzegu Łyny w pobliżu zamku krzyżackiego. Jednak już sześć lat później 17 lutego 1332 r. Wielki Mistrz Luder z Brunszwiku, dokonał ponownego lokowania miasta tym razem na prawym brzegu rzeki. Otrzymało ono nazwę Bartenstein.

Bartoszyce otoczono murami obronnymi w połowie XIV wieku. Do miasta prowadziły trzy bramy, od zachodu Lidzbarska, od północy Królewiecka i Sąteczeńska (Młyńska) od wschodu. W roku 1411 mury obronne podwyższono, co było efektem zagrożenia po przegranej przez Zakon bitwy pod Grunwaldem. Rozbiórka murów miejskich miała miejsce w XIX wieku. Przetrwały jedynie niewielkie ich fragmenty oraz Brama Lidzbarka, w której od 1881 roku funkcjonowało więzienie.

Brama Lidzbarska to obecnie najlepiej zachowany element dawnych umocnień miasta. Zbudowana na planie prostokąta w stylu gotyckim posiada cztery kondygnacje i ostrołukowy przejazd. Dolne partie pochodzą z okresu wznoszenia murów miejskich natomiast górne kondygnacje to efekt nadbudowy z 1468 roku. Ozdobiona jest blendami oraz schodkowymi szczytami.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku