szydlow_2019_05

Zamek w Szydłowie po rewitalizacji ukończonej w 2019 r. autor Piotr Walczak

Zamek w Szydłowie po rewitalizacji ukończonej w 2019 r.

Zamki znane i nieznane na Facebooku