sulejow_2014_11

Obronny klasztor w Sulejowie wieża bramna

Obronny klasztor w Sulejowie wieża bramna

Zamki znane i nieznane na Facebooku