przezmark_2014_11

Zamek w Przezmarku, obmurówka fosy

Zamek w Przezmarku, obmurówka fosy

Zamki znane i nieznane na Facebooku