przezmark_2014_08

Zamek w Przezmarku, wieżyczka płn-wsch zamku głównego

Zamek w Przezmarku, wieżyczka płn-wsch zamku głównego

Zamki znane i nieznane na Facebooku