przezmark_2014_06

Zamek w Przezmarku, ruiny zamku głównego

Zamek w Przezmarku, ruiny zamku głównego

Zamki znane i nieznane na Facebooku