chudow_2023_02

Zamek w Chudowie po rekonstrukcji.

Zamek w Chudowie po rekonstrukcji.

Zamki znane i nieznane na Facebooku