chudow11

Zamek w Chudowie przed odbudową.

Zamek w Chudowie przed odbudową.

Zamki znane i nieznane na Facebooku