chojnik_2021_07

Zamek Chojnik. Zamek dolny.

Zamek Chojnik. Zamek dolny.

Zamki znane i nieznane na Facebooku