chojnik_2021_06

Zamek Chojnik. Zamek dolny.

Zamek Chojnik. Zamek dolny.

Zamki znane i nieznane na Facebooku