calnic_2018_13

Chłopski zamek w Câlnic

Zamki znane i nieznane na Facebooku