Remont fortyfikacji Pasłęka

Rusza remont murów obronnych Pasłęka

 

Po wielu latach starań w czerwcu 2019  podpisano umowę na realizację zadania „Remont murów obronnych w Pasłęku”.  Na podstawie ww. umowy Gmina Pasłęk otrzymała 8 524 753,46 zł dofinansowania na renowację murów, i jest to najwyższe dotychczas pozyskane jednorazowo przez pasłęcki samorząd dofinansowanie od czasu uruchomienia funduszy unijnych. Prace zostaną zrealizowane w latach 2019-2021 w trzech etapach.

 

Zamki znane i nieznane na Facebooku