Rewitalizacja zamku w Głogówku

Zamek w Głogówku powoli odzyskuje dawny blask

 

Widoczne są już efekty remontu zamku w Głogówku. W ostatnich latach na realizowane tam etapami prace wydano kilka milionów złotych. Pieniądze te pochodzą głównie z ministerstwa kultury oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Inwestycja Gminy Głogówek realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Dzięki temu możliwe będzie ponowne użytkowanie dawnej książęcej siedziby rodu Oppersdorffów. Gmina odzyskała zabytek po kilkuletnich procesach sądowych. Odebrano go przedsiębiorcy, który przyczynił się do degradacji tej budowli.

Elewacja zamku dolnego w Głogówku już nie straszy brudną elewacją, a to znaczy, że największa budowla rezydencjonalna w powiecie prudnickim ma za sobą kolejny etap rewitalizacji. Chodzi o najbardziej wyeksponowaną elewację budowli od strony ul. Zamkowej. Jednak zakres prac jest szerzy i obejmuje dwa skrzydła – południowe i wschodnie. Postęp prac powoduje coraz większe zainteresowanie obiektem. Władze Gminy liczą, że znajdzie się inwestor, który część zamku zagospodaruje na cele hotelowe.

 

Zamki znane i nieznane na Facebooku