Prace w Łodygowicach na ukończeniu

Obronny dwór w Łodygowicach odzyskuje dawny blask.

 

W 2014 roku dzięki unijnej dotacji wynoszącej 1,3 mln euro przeprowadzono remont dworu. Zaadaptowano go na Urząd Stanu Cywilnego i Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Transgranicznej. W ramach projektu m.in. wymieniono połowę pokrycia dachowego, wykonano renowację elewacji zewnętrznej i stolarki drzwiowej, wymieniono stolarkę okienną, w części sal położono nowy dębowy parkiet, odkryto i wyeksponowano historyczne elementy takie jak belki z okresu renesansowego, zrekonstruowano tynki i sgraffito na tylnej ścianie (wcześniej wykonano badania stratygraficzne), odkuto tynk cementowy z portali z piaskowca, odnowiono neogotyckie drzwi oraz balustradę ażurową. Elewacja frontowa otrzymała oświetlenie.

W 2019 roku ukończono prace majce na celu przywrócenie budynkom oficyn dworskich, wyglądu z końca XIX wieku. Przebudowa była możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu w wysokości 2,1 mln zł.

Obecnie trwają prace mające na celu zagospodarowanie otaczającego zamek parku.

 

Zamki znane i nieznane na Facebooku