zwolen_mury_2013_09

Zwoleń fragment murów miejskich

Zamki znane i nieznane na Facebooku