zwolen_mury_2013_08

Zwoleń fragment murów miejskich

Zamki znane i nieznane na Facebooku