zwolen_mury_2013_06

Zwoleń fragment murów miejskich

Zamki znane i nieznane na Facebooku