zlotoryja_mury_2021_03

Złotoryja miejskie mury obronne. Baszta Kowalska.

Złotoryja miejskie mury obronne. Baszta Kowalska.

Zamki znane i nieznane na Facebooku