Miejskie mury obronne Strzelec Opolskich baszta przebudowana na dzwonnicę

Miejskie mury obronne Strzelec Opolskich baszta przebudowana na dzwonnicę

Zamki znane i nieznane na Facebooku