ryga_mury_2017_04

Ryga mury miejskie brama Szwedzka

Ryga mury miejskie brama Szwedzka

Zamki znane i nieznane na Facebooku