leczyca_mury_2019_07

Miejskie mury obronne Łęczycy.

Miejskie mury obronne Łęczycy.

Zamki znane i nieznane na Facebooku