leczyca_mury_2019_06

Miejskie mury obronne Łęczycy.

Miejskie mury obronne Łęczycy.

Zamki znane i nieznane na Facebooku