leczyca_mury_2019_03

Miejskie mury obronne Łęczycy baszta.

Miejskie mury obronne Łęczycy baszta.

Zamki znane i nieznane na Facebooku