grodkow_mury_2010_04

Miejskie mury obronne Grodków brama Ziębicka

Miejskie mury obronne Grodków brama Ziębicka

Zamki znane i nieznane na Facebooku